ปิดปรับปรุงชั่วคราว


ปิดปรับปรุงชั่วคราว

ขณะนี้เว็บไซต์ของเราอยู่ระหว่างปิดปรับปรุง กรุณากลับอีกครั้งในภายหลัง

ขออภัยในความไม่สะดวก กองทุนสาธารณกุศล 130 ปี กระทรวงมหาดไทย

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓ ๓๙๘ ๐๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ