ราชสีห์ใหญ่โลหะพิเศษ ขนาด ๔ นิ้ว

ราชสีห์ใหญ่โลหะพิเศษ ขนาด ๔ นิ้ว (พร้อมกล่อง)

จำนวนจัดสร้าง ๒,๕๖๕ องค์

สำหรับผู้บริจาค ๑๐,๐๐๐ บาท

ขนาดราชสีห์โละพิเศษ
– กว้าง ๑๐.๓ เซนติเมตร
– สูง ๙.๔๖ เซนติเมตร
– หนา ๔.๕ เซนติเมตร

ขนาดราชสีห์มาตรฐาน
– กว้าง ๑๖ เซนติเมตร
– สูง ๕.๔ เซนติเมตร
– หนา ๘.๘ เซนติเมตร

การออกแบบ นอกจากความสวยงาม มีความเป็นพุทธศิลป์แล้ว ยังได้เน้นในบริบทความสง่างาม ความภาคภูมิ และเกียรติภูมิความเป็น
“คนมหาดไทย” ราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน

เปิดสั่งจองวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕