ราชสีห์รมดำ

ราชสีห์รมดำ(พร้อมกล่อง)

จำนวนจัดสร้าง ๒๕,๖๕๐ องค์

สำหรับผู้บริจาค ๕๐๐ บาท

ขนาดราชสีห์รมดำ
– กว้าง ๒.๘ เซนติเมตร
– สูง ๒.๖ เซนติเมตร
– หนา ๑.๙๖ เซนติเมตร

การออกแบบราชสีห์รมดำ นอกจากความสวยงาม มีความเป็นพุทธศิลป์แล้ว ยังได้เน้นในบริบทความสง่างาม ความภาคภูมิ และเกียรติภูมิความเป็น “คนมหาดไทย” ราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน

เปิดสั่งจองวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕