รายละเอียดการสั่งจอง

สั่งจองผ่าน Line Official Account
“ราชสีห์ ๑๓๐ ปี มท.” และติดต่อเข้ารับวัตถุมงคล
ณ กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๑๔๑-๕๕๖๔

สั่งจองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

จัดส่งวัตถุมงคลโดย

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด