ราชสีห์ทองคำ

ราชสีห์ทองคำ (พร้อมกล่อง)

จำนวนจัดสร้าง ๒๖๐ องค์

สำหรับผู้บริจาค ๙๐,๐๐๐ บาท

ขนาดราชสีห์ทองคำ
– กว้าง ๒.๘ เซนติเมตร
– สูง ๒.๖ เซนติเมตร
– หนา ๑.๙๖ เซนติเมตร

การออกแบบราชสีห์ทองคำ นอกจากความสวยงาม มีความเป็นพุทธศิลป์แล้ว ยังได้เน้นในบริบทความสง่างาม ความภาคภูมิ และเกียรติภูมิความเป็น “คนมหาดไทย” ราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน

สั่งจองผ่าน Line Official Account “ราชสีห์ ๑๓๐ ปี มท.”

เปิดสั่งจองวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ติดต่อเข้ารับวัตถุมงคล ณ กรมที่ดินโดยตรง
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๕๕๖๔
สั่งจองได้ในเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ