เหรียญพระพุทธมุนีศรีประชานาถ และราชสีห์ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย

เหรียญพระพุทธมุนีศรีประชานาถ
และราชสีห์ ๑๓๐ ปี
กระทรวงมหาดไทย

จำนวนจัดสร้าง ๒๐,๐๐๐ องค์

สำหรับผู้บริจาค ๑๓๐ บาท

ขนาดเหรียญ ๒.๔ เซนติเมตร

การออกแบบ นอกจากความสวยงาม มีความเป็นพุทธศิลป์แล้ว ยังได้เน้นในบริบทความสง่างาม ความภาคภูมิ และเกียรติภูมิความเป็น
“คนมหาดไทย” ราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน

เปิดสั่งจองวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕