หน้าแรก

ราชสีห์ทองคำ

ขนาดราชสีห์ทองคำ

– กว้าง ๒.๘ เซนติเมตร
– สูง ๒.๖ เซนติเมตร
– หนา ๑.๙๖ เซนติเมตร

การออกแบบราชสีห์ทองคำ นอกจากความสวยงาม มีความเป็นพุทธศิลป์แล้ว ยังได้เน้นในบริบทความสง่างาม ความภาคภูมิ และเกียรติภูมิความเป็น “คนมหาดไทย” ราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน