พระพุทธมุนีศรีประชานาถ พระพุทธรูปประจำกระทรวงมหาดไทย ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว

พระพุทธมุนีศรีประชานาถ
พระพุทธรูปประจำกระทรวงมหาดไทย
ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว

จำนวนจัดสร้าง ๑,๓๐๐ องค์

สำหรับผู้บริจาค ๑๓,๐๐๐ บาท

พระพุทธมุนีศรีประชานาถ พระพุทธรูปประจำกระทรวงมหาดไทย
ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว

– กว้าง ๓๒.๕๗ เซนติเมตร
– สูง ๔๒.๕๒ เซนติเมตร
– หนา ๒๑.๒๕ เซนติเมตร

การออกแบบ นอกจากความสวยงาม มีความเป็นพุทธศิลป์แล้ว ยังได้เน้นในบริบทความสง่างาม ความภาคภูมิ และเกียรติภูมิความเป็น
“คนมหาดไทย” ราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน

เปิดสั่งจองวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕