ราชสีห์เงิน

ราชสีห์เงิน (พร้อมกล่อง)

จำนวนจัดสร้าง ๒,๕๖๕ องค์

สำหรับผู้บริจาค ๕,๐๐๐ บาท

ขนาดราชสีห์เงิน
– กว้าง ๓.๐๒ เซนติเมตร
– สูง ๒.๘๖ เซนติเมตร
– หนา ๑.๙๖ เซนติเมตร

การออกแบบราชสีห์เงิน นอกจากความสวยงาม มีความเป็นพุทธศิลป์แล้ว ยังได้เน้นในบริบทความสง่างาม ความภาคภูมิ และเกียรติภูมิความเป็น “คนมหาดไทย” ราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน

เปิดสั่งจองวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕